O sistemu za projektni menadžment Empanda

Empanda je web-bazirani sistem za upravljenje projektima NVO-a. Sastoji se od dva glavna modula:

1. Logframe modul pruža mogućnost za centralizovano upravljenje poslovima monitoringa i evaluacije u skladu sa metogologijom logičkog okvira. Ovo uključuje upravljanje dokazima - datotekama koje potvrđuju postizanje izlaznih rezultata, ciljeva i uticaja. U kombinaciji sa Empanda Anrodid aplikacijom, manadžment sredstava verifikacije postaje jednostavan i omogućava povezivanje svih fotografija, skeniranih dokumenata i drugih datoteka direktno sa predmetnim indikatorom.

2. Modul za finansijski menadžment pruža mogućnost lakog i transparentnog vođenja finansijskih evidencija te poređenja finansijskog stanja sa planiranim vrijednostima. Bogat set izvještaja osigurava lako izvještavanje donatora i drugih aktera. Empanda Android aplikacija predstavlja jednostavan alat za planiranje i nadzor.

Kombinacija opisanih modula predstavlja puni servis projektnog menadžmenta.

Detaljne informacije o Empanda sistemu dostupne su u narednom dokumentu.

Uz podršku Mreže za izgradnju mira, u Sarajevu u četvrtak 20.06.2019. godine organizujemo prezentaciju Empande. Zainteresovane organizacije mogu preuzeti pozivnicu za ovaj događaj ovdje.

Prijavite se na Empanda mailing listu

* obavezno polje

Empanda članski paketi

Testni mod

Besplatno
 • Trajanje 3 mjeseca
 • Svi servisi dostupni
 • 1 GB disk prostora
 • Video uputstva
 • Bez obaveza

Logframe

€20.00 / Mjesec
 • Puno upravljenje organizacijom
 • Neograničen broj projekata
 • 1 GB disk prostora
 • Android App za M&E
 • Podrška dostupna 24x7

Finansije

€20.00 / Mjesec
 • Puno upravljenje organizacijom
 • Neograničen broj korisnika
 • Neograničen broj računa i projekata
 • Android App za nadzor
 • Podrška dostupna 24x7

Puni pristup

€30.00 / Mjesec
 • Puno upravljenje organizacijom
 • Puni Logframe modul (1 GB limit)
 • Puni finansijski modul
 • Android App za M&E
 • Podrška dostupna 24x7

Dodatni 1 GB disk prostora: € 7.00 / Mjesec

Obuke i certifikacije: po dogovoru