O Verteksu

Vertex unapređuje civilno društvo putem modernih tehnologija.

Udruženje građana Vertex je nezavisna, nestranačka i neprofitabilna organizacija, koja po principu slobodnog i dobrovoljnog pristupanja u članstvo Udruženja, okuplja svoje članove, radi razmjene informacija, znanja i iskustava, naročito korištenjem naprednih IT tehnologija; promoviranja, razvoja i unapređivanja poduzetničke kulture u BiH, integracije koncepta društvenog poduzetništva u nevladin sektor i druge pružatelje socijalnih usluga u BiH, bez namjere sticanja profita.