Aplikacije

ICT profesionalci Vertexa pružaju podršku nevladinim organizacijama u dizajniranju svojih informacijskih sistema, projektovanju i izradi softverskih rješenja u oblastima pružanja socijalnih usluga, zagovaračkih aktivnosti, watchdog programa ili jačanja internih kapaciteta NVO.

Najrazvijenija Vertex aplikacija je Empanda – informacioni sistem za projektni menadžment nevladinih organizacija. Empanda obuhvata dva glavna modula: finansijski menadžment i praćenje ostvarivanja rezultata projekata pristupom logičkog okvira (logframe).

Pored Empande, stručnjaci Vertexa u prilici su pružiti podršku u razvoju internih aplikacija. Mi donosimo ICT znanja, na vama je da opišete svoju potrebu. Ukoliko imate specifične potrebe za računarskim aplikacijama, informacionim sistemima ili upravljanju informacijama koje su od šireg javnog ili interesa marginaliziranih ili ranjivih grupa – javite se.


Značajniji projekti
- Empanda - Sistem za projektni menadžment NVO
- HKD Napredak - arhiva događaja