Prezentacija platforme za projektni menadžment Empanda

Asocijacija Vertex organizuje javnu prezentaciju Internet platforme za projektni menadžment nevladinih organizacija – Empanda. Cilj ove platforme je pružanje podrške realizaciji projekata NVO kroz transparentan i jednostavan finansijski projektni menadžment i praćenje rezultata putem logičkog okvira. Na ovaj način umanjuje se obim potrebnog administrativnog angažmana – uključujući i izvještavanje donatora, povećava transparentnost te olakšava praćenje rezultata projekta. Empanda je razvijena kao višejezična kompjuterska aplikacija sa sljedećim karakteristikama:

- Empanda sadrži dva ključna modula: finansijski menadžment i praćenje putem logičkog okvira;

- Svaka organizacija unutar programa može kreirati neograničen broj projekata, donatora, bankovnih i blagajničkih računa i transakcija;

- Svaki pojedinačni projekat može imati više donatora te koristiti sredstva sa više računa. Doprinosi pojedinačnih donatora se u projektnom budžetu navode i prate zasebno. Ovo svojstvo omogućava i izvještavanje po velikom broju različitih kriterija;

- Projektni logički okvir može sadržavati neograničen broj indikatora na nivou ciljeva, ishoda i direktnih rezultata;

- Pri praćenju indikatora iz logičkog okvira Empanda omogućuje pohranjivanje dokaza (datoteka, skeniranih dokumenata, fotografija, prezentacija, itd.);

- Mobilna android aplikacija Empanda omogućava uvid u finansijsku realizaciju projekta te pohranu dokaza o realizaciji indikatora logičkog okvira.

Prezentacija će biti organizovana u prostorijama Mreže za izgradnju mira, Obala Kulina bana 39, Sarajevo, u četvrtak, 20.06.2019. godine sa početkom u 11 sati. Očekivano trajanje prezentacije je 60-90 minuta – u zavisnosti od broja pitanja i trajanja diskusije. Molimo vas da zbog ograničenog broja mjesta učešće predstavnika svoje organizacije potvrdite do ponedjeljka, 17.06.2019. godine do 15 sati, na adresu root@vertex.ba.

Više informacija o udruženju Vertex dostupno je na našem sajtu i FB stranici https://www.facebook.com/vertex.ngo.

Prijavite se na Empanda mailing listu

* obavezno polje

Empanda članski paketi

Testni mod

Besplatno
 • Trajanje 3 mjeseca
 • Svi servisi dostupni
 • 1 GB disk prostora
 • Video uputstva
 • Bez obaveza

Logframe

€20.00 / Mjesec
 • Puno upravljenje organizacijom
 • Neograničen broj projekata
 • 1 GB disk prostora
 • Android App za M&E
 • Podrška dostupna 24x7

Finansije

€20.00 / Mjesec
 • Puno upravljenje organizacijom
 • Neograničen broj korisnika
 • Neograničen broj računa i projekata
 • Android App za nadzor
 • Podrška dostupna 24x7

Puni pristup

€30.00 / Mjesec
 • Puno upravljenje organizacijom
 • Puni Logframe modul (1 GB limit)
 • Puni finansijski modul
 • Android App za M&E
 • Podrška dostupna 24x7

Dodatni 1 GB disk prostora: € 7.00 / Mjesec

Obuke i certifikacije: po dogovoru